Zámek Slapy

Zámek Slapy – filmová lokace

Slapský zámek hrál hlavní i vedlejší role v několika filmech a reklamách, stále zde však lze nalézt a vytvořit nové originální scény a záběry.

Zámek Slapy

Zámecká zahrada a další exteriéry

Kromě zámeckého areálu můžeme nabídnout další lokace jako lesy, louky, areál sanatoria a další.

Zámek Slapy

Akce pro veřejnost

Zámek není přístupný veřejnosti. Příležitostně se zde konají akce pro děti i dospělé. Ples, dětská opera, čarodějnice…

Zámek Slapy

Na katastrálních pozemcích, kde se dnes nachází zámek s přilehlým dvorem a zahradou, je již od 13. století doložen statek, který přináležel zbraslavským cisterciákům. Po husitských válkách přešly Slapy v roce 1436 do zástavy hrabat Kolovratů.

Klášterní dvůr byl však ještě koncem století vykoupen a Slapy pak nadále zůstaly majetkem cisterciáků až do doby jeho zrušení v roce 1785. Hospodářský dvůr v roce 1595 vyhořel. Záhy byl však znovu obnoven.

Aktuality

V. ZÁMECKÝ PLES – ODLOŽENO

Opatření pro pořádání plesu se stále komplikují a odradila hodně plesových hostí.
Po zvážení situace jsme se rozhodli ples odložit.
Pokud situace dovolí zaplesáme po novém roce.

číst více